Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Deoarece pe acest site colectam datele dvs. personale, dorim sa va informam in ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispuneti conform Regulamentului UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Definitii:

 • date cu caracter personal: Regulamentul defineste datele cu caracter personal drept “ orice informatii privind o persoana fizica indentificata sau identificabila (”persoana vizata”)
 • persoana vizata – adica o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • operator : entitatea, persoana fizica sau juridica, ce stabileste scopul si mijloacele prelucrarii datelor cu caracter personal.
 • persoana imputernicita de operator: entitatea, persoana fizica sau juridica, alta decat angajatul operatorului, care prelucreaza datele pe seama operatorului.
 • prelucrarea: prelucrarea datelor cu caracter personal este definita de Regulament drept orice operatiunea asupra datelor personale cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea
 • consimtamantul : orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Identitatea si datele de contact ale operatorului
Acest site este detinut si administrat de INKORPORATE PRINT SRL.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii
INKORPORATE PRINT SRL prelucreaza datele furnizate voluntar prin completarea si trimiterea formularelor de oferta sau de contact de pe site, sau prin contactarea societatii in orice mod, in vederea prestari serviciilor oferite de catre INKORPORATE PRINT SRL.

INKORPORATE PRINT SRL prelucreaza date cu caracter personal pentru a-si indeplini obligatii legale precum mentinerea evidentelor contabile si fiscale.

INKORPORATE PRINT SRL prelucreaza date cu caracter personal in vederea protejarii interesului legitim la operatorului, precum colectarea adresei IP pentru protejarea impotriva atacurilor cibernetice.

Atat potrivit legislatiei actuale, cat si potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul tau nu este cerut in situatia in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract, indeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

INKORPORATE PRINT SRL prelucreaza date cu caracter personal in vederea profilarii clientilor sau a clientilor potentiali cu scopul de a le oferi servicii si produse cat mai potrivite nevoilor acestora prin metode de marketing direct. In acest caz temeiul de prelucrare este consimtamantul.

Colectam datele tale pentru urmatoarele operatii:

 • pentru notificari de plata si trimiterea facturilor
 • pentru asistenta tehnica si/sau comerciala la solicitarea clientului
 • pentru notificari prvind incalcarea termenilor si conditiilor de utilizare a serviciilor
 • pentru a va trimite oferte / mesaje promotionale doar daca a-ti solicitat acest lucru in mod expres prin oferirea consimtamantului in acest scop

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

INKORPORATE PRINT SRL prelucreaza urmatoarele categorii date cu caracter personal:

3.1 Date cu carater personal oferite in mod voluntar la utilizarea serviciului si la completarea formularelor de pe site sau oferite direct prin contactarea societatii in orice mod. In cazul in care vreti sa contractati unele dintre serviciile sau produsele disponibile pe site, veti pune la dispozitia INKORPORATE PRINT SRL atat date de identificare cat si date necesare indeplinirii procedurilor de facturare.

 • nume si prenume
 • adresa de e-mail

Din momentul in care veti deveni client al INKORPORATE PRINT SRL, vom prelucra datele si informatiile neceare executarii serviciilor contractate. In completare, vom stoca electronic propriile dvs. email-uri si alte comunicatii in masura in care va fi necesar pentru trasmiterea acestor comunicari.

3.2 Informatii colectate automat

Cand navigati pe site-ul nostru, colectam informatii despre vizita dvs. pe site. Aceste informatii includ adresa IP, sistemul de operare, browserul, paginile accesate si alte informații despre modul in care ati interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare si doar cu acceptul dvs. Puteti obtine mai multe informatii despre modul in care folosim cookie-urile in Politica de utilizare cookies.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor datele dvs. in scopuri de marketing. Datele transferate catre terti sunt folosite exclusiv pentru furnizarea serviciilor contractate dupa cum urmeaza:

4.1 Furnizori de servicii. Putem dezvalui informatiile dumneavoastra altor companii care ne furnizeaza servicii si acționeaza in calitate de persoane imputernicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare, procesatori de plati online, sau care trimit e-mailuri in numele nostru, firme de curierat, firme catre care avem externalizate servicii de contabilitate. Aceste entitați sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerințele specifice in materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entitati au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

Am luat masuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele dumneavoastra impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Adaptam continuu masurile noastre de securitate, in acord cu progresul și dezvoltarile tehnologice.

4.2 Instanțe de judecata, parchete sau alte autoritați publice pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la o procedura legala obligatorie (cum ar fi un mandat de perchezitie sau o hotarare judecatoreasca);

4.3 Altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile tale. In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatiile tertilor carora consimti sau soliciți sa efectuam o asemenea dezvaluire.

4.4 INKORPORATE PRINT SRL va pune la dispozitia anumitor angajati (departamentul financiar, juridic) informatii si date personale furnizate de dvs. in scopul exclusiv de furnizare corespunzatoare a serviciilor. Fiecare dintre acesti angajati va primi instructiuni speciale in ceea ce priveste prelucrarea propriilor dvs. date personale, INKORPORATE PRINT SRL asumandu-si raspunderea in ceea ce priveste modalitatea in care proprii angajati inregistreaza, stocheaza, utilizeaza aceste date.

4.5 In alte circumstante nu vom dezvalui propriile dvs. date personale, decat in masura in care, aceasta dezvaluire va fi necesara pentru a identifica o anumita persoana, a comunica cu aceasta sau a inainta o plangere impotriva acesteia in cazul oricarui prejudiciu suferit de INKORPORATE PRINT SRL, clientii acestuia sau alte terte persoane. Vom dezvalui, de asemenea, astfel de informatii, date personale, oricaror organisme abilitate, in concordanta cu legile aplicabile si tratatele internationale la care Romania este parte, in masura in care exista o obligatie de furnizare a acestora.

4.6 INKORPORATE PRINT SRL nu va dezvalui niciunei alte terte persoane parti sau intreg continutul comunicatiilor aferente executarii serviciilor contractate, cu exceptia situatiilor in care dezvaluirea: (a) este necesara protejarii unui interes public ce vizeaza sanatatea sau siguranta nationala; (b) este solicitata de organisme si institutii abilitate; (c) este necesara in vederea prevenirii si combaterii unor infractiuni.

Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal

Vom pastra datele dumneavoastra atat cat este necesar pentru a ne indeplini obligatiile contractule sau atat cat ne impune legea, dar cel putin pe o perioada de 3 ani de la data ultimei dvs. interactiuni cu noi. Dupa aceea, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate.

Drepturile persoanei vizate:

Principalele drepturi oferite persoanelor vizate de Regulament sunt urmatoarele:

6.1 Dreptul la informare

Poti accesa oricand, in mod gratuit, Politica de confidentialitate a datelor pentru informatii despre felul in care prelucram datele cu caracter personal. Politica de confidentialitate este disponibila chiar la momentul colectarii datelor accesibila in cadrul formularului de comanda printr-un singur click.

6.2 Dreptul la access

Ai dreptul sa soliciti o confirmarea ca datele tale personale sunt prelucrate, iar in caz afirmativ, ai dreptul de a obtine o copie a acestor date precum si urmatoarele informatii:

 • scopurile prelucrarii
 • categoriile datelor cu caracater personal in cauza
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca exista, in special orice tari terte sau organizatii internationale
 • durata de stocare a datelor cu caracter personal
 • drepturile personei vizate la rectificarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal si restrictionarea fata de opozitia fata de prelucrare
 • dreptul persoanei vizate de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere
 • informatii privind sursa datelor, daca nu provin direct de la persoana vizata
 • daca datele personale vor face obiectul unor decizii automate, inclusiv crearea de profiluri si, daca da, logica acestei decizii sau profilari si eventualele consecinte implicate
 • in cazul in care datele sunt transferate unei teri terte sau unei organizatii internationale, informatii privind garantiile care se aplica

6.3 Dreptul la rectificare

In cazul in care datele cu caracter personal sunt inexacte aveti dreptul sa solicitati corectarea si completarea datelor personale incomplete. Corectarea o puteti face chiar dvs in cazul datelor accesibile in platformele de administrare a serviciilor contractate. Daca este necesar, vom lua masuri suplimentare pentru a verifica daca informatiile furnizate sunt corecte inainte de a opera modificarea.

6.4 Dreptul la stergerea datelor

Ai dreptul la stergerea datelor cu caracter personal in urmatoarele conditii:

 • nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • v-ati retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare
 • va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea legii
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii online copiilor

Operatorul va decide cu privire la solicitarea de stergere a datelor cu caracter personal. Stergerea datelor nu se va realiza daca:

 • sunt necesare pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si informare
 • sunt necesare pentru indeplinirea unei obligatii legale
 • sunt necesare din motive de interes public in domeniul sanatatii publice
 • sunt necesare in scopuri de arhivare in interes public
 • sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

6.5 Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Va puteti exercita dreptul la restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:

 • contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor
 • prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta
 • va opuneti prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra dreturilor dvs in calitate de persoana vizata

6.6 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, pe temeiul legal al contractului sau in situatia in care prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

6.7 Dreptul la opozitie

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii de date care se bazeaza pe interesul legitim al operatorului sau al unei terte parti sau in interesul public.

Odata ce obiectia a fost facuta, organizatia trebuie sa justifice motivele pe care se bazeaza prelucrarea si sa suspende prelucrarea pana cand decizia a fost luata. Organizatia nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

In cazul in care datele cu caracter personal sunt folosite pentru marketing-ul direct organizatia va inceta prelucrarea.

6.8 Dreptul de a nu fi suspus unei decizii automate cu efect semnificativ

Aveti dreptul de nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri in cazul in care decizia are efect semnificativ sau juridic asupra ta in calitate de persoana vizata. Ai dreptul de a-ti exprima punctul de vedere, de a solicita interventia umana si de a contesta decizia.

Exceptii de la acest drept:

 • decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract
 • decizia este autorizata prin lege nationala sau europeana
 • se bazeaza pe consimtamantul explicit al persoanei vizate

6.9 Dreptul de retragere a consimtamantului

In situatia in care prelucarea se bazeaza pe consimtamant il puteti retrage in orice moment prin transmiterea unui email pe adresa anca@inkorporate.ro cu subiectul “retragere consimtamant” sau accesand link-ul de “dezabonare” prezent in orice comunicare cu scop de marketing pe care o realizam prin e-mail;

6.10 Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere

In cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile de folosire a datelor cu caracter personal ai dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP si aveti dreptul de a va adresa justitiei.

Drepturile nu sunt absolute si exista exceptii.

Raspunsul la cererea persoanei vizate se va face in termen de o luna de la primirea cererii, cu exceptia situatiilor in care cererea este complexa sau exista un numar mare de cereri, cand se poate prelungi cu inca doua luni.

Daca cererea este intemeiata se va facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea nu este intemeiata se va comunica motivul refuzului persoanei vizate si i se va comunica dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP si dreptul de a se adresa justitiei.

Raspunsul la cerere este gratuit. In cazul unei cereri nefondate sau excesive operatorul poate sa perceapa o taxa rezonabila sau poate sa refuze sa dea curs cererii.

Prezenta Politica de Confidentialitate face parte integranta din termenii si conditiile utlizarii site-ului inkorporate.ro

Prin accesarea site-ului si prin acceptarea termenilor si conditiilor odata cu folosirea serviciului, inseamna ca ati luat la cunostinta de continutul Politicii de Confidentialitate, consimtind in acelasi timp, asupra prelucrarii datelor cu caracter personal cu specificatiile precizate mai sus.